kleine fotocollage in banner
Fotoreportages Videoreportages Link & tegenlink Contact Disclaimer

Afscheid van de Miljoenenlijn

Een gefilmd en gefotografeerd verslag van een spoorwegverbinding in Zuid-Limburg welke moest wijken in de bezuinigingsdrift van de jaren '80. In april 1988, alsmede in 1989, 1990, 1991 en 1992 werd het definitieve einde van dit tot de verbeelding sprekende lijntje op de gevoelige plaat vastgelegd tezamen met het inmiddels eveneens verdwenen materieel zoals Plan X en de Duitse railbussen.